سایت کوره خبر داد: باشگاه‌های ایرانی به دنبال جذب کرار جاسم و دو بازیکن دیگر عراق

سایت کوره خبر داد: باشگاه‌های ایرانی به دنبال جذب کرار جاسم و دو بازیکن دیگر عراق

پایگاه خبری فوتبالی- سایت عربی زبان «کوره» اعلام کرد سه بازیکن عراق از تیم‌های ایرانی پیشنهاد دارند. 

به گزارشفوتبالی، بعد از شروع اعتراضات در کشور عراق، لیگ فوتبال این کشور تعطیل شد و بازیکنان شاغل در عراق به دنبال پیدا کردن تیم‌های جدیدی خارج از میهن خود هستند.

سایت عربی زبان کوره در گزارشی به پیشنهادات بازیکنان عراق از سایر کشورها اشاره کرده است. طبق اعلام این سایت، علاوه بر کرار جاسم دو بازیکن دیگر عراقی از ایران پیشنهاد دارند.

این سایت نوشت: «باوجود اینکه باشگاه های ایرانی گاهی به تعهدات خود در قبال بازیکنان عراقی عمل نمی کنند اما در حال حاضر بعضی از آنها به دنبال بازیکنان عراق هستند. اولین نفر کرار جاسم بازیکن تیم الشرطه است که تجربه زیادی در لیگ قطر به دست آورد. این علاوه بر دیگر بازیکنان الشرطه یعنی سعد عبدالامیر و سعد ناطق است.»

طبق اعلام این سایت احمد ابراهیم از لیگ قطر، ابراهیم بایش از لیگ قطر و امارات، حسین علی و محمد قاسم هم از لیگ مصر پیشنهاد دارند.


4344

87 نظر