درگیری لفظی اسکوچیچ با خبرنگاران

درگیری لفظی اسکوچیچ با خبرنگاران

به گزارش فوتبالی، دراگان اسکوچیچ، سرمربی صنعت نفت آبادان در کنفرانس خبری پس از بازی تیمش مقابل شاهین بوشهر حاظر شد و با خبرنگاران درگیری لفظی پیدا کرد.

به گزارش فوتبالی، اسکوچیچ‌ که گویا قبل از ورود به کنفرانس از نتیجه تساوی ناراحت بود در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پرسید قضاوت داور مسابقه به سود صنعت نفت بود، داشت: یعنی این سه امتیاز به خاطر داور بود؟ شما می‌گویید داور به ما کمک کرد. می‌دانید چرا؟ چون باشگاه بزرگی هستیم.

سرمربی کروات صنعت نفت سپس دستش را مُشت کرد و با خبرنگاران، درگیری لفظی کوتاهی پیدا کرد.

7655

31 نظر