گزارش تصویری از تمرین روز چهارشنبه استقلال ( 24 مهر 98 )

گزارش تصویری از تمرین روز چهارشنبه استقلال ( 24 مهر 98 )

پایگاه خبری فوتبالی- تمرین روز چهارشنبه استقلال برگزار شد که تصاویر مربوط به آن را در ادامه می بینیم.4344

45 نظر