نوستالژی/ تصاویر کمیاب از بازیکنان فوتبال ایران در قدیم

نوستالژی/ تصاویر کمیاب از بازیکنان فوتبال ایران در قدیم

بهمن ١٣٧١. فينال جام باشگاههاى آسيا . پاس ايران يك الشباب عربستان صفر گل: محسن گروسى.
عليرضاحكيم زاده و كاپيتان الشباب در مراسم آغاز مسابقه

مرداد ١٣٦٩، ديدار تداركاتى جهت آماده سازى تيم ملى ايران براى بازيهاى آسيايى پكن. تيم ملى ايران صفر سن پاتريك ايرلند صفر.
 محمدپنجعلى كاپيتان ايران در مراسم آغاز مسابقه

رضاحسن زاده، صادق ورمزيار و جواد زرينچه مثلث وفادار استقلال در شرايط بحرانى و سخت اين تيم در دسته سوم كه در كنار اين تيم ماندند و استقلال را به سطح اول فوتبال ايران برگرداندند.

چهار دهه رفاقت براى بچه هاى نازى آباد سرخابى. اميرقلعه نويى و فرشادپيوس در روزگار جوانى

مثلث بزرگان استقلال در دوران جوانى. ناصرحجازى، منصورپورحيدرى و نصرالله عبدالهى

 آب نوشيدن به سبك سال ٧٠ توسط فرشاد پيوس در روزهايى كه خبرى از آب معدنى نبود.


4344

112 نظر