آزمون و عطش دایی شدن!

آزمون و عطش دایی شدن!

وب سایت رسمی فوتبالی- سردار آزمون می تواند با پشتکار و تلاش جا پای علی دایی بگذارد.

به گزارش فوتبالی، سردار آزمون در يكى از بهترين نمايشهايش براى تيم ملى يك گل زيبا به ثمر رساند و تعداد گلهاى ملى خود را به عدد ٢٩ رساند. او هم اكنون در سنى قرار دارد كه تازه على دايى وارد تيم ملى شد . سردار براى دايى شدن بايد عطش دايى را داشته باشد .


4344

96 نظر