مرخصی رادوشوویچ تمديد می شود؟

مرخصی رادوشوویچ تمديد می شود؟

وب سايت رسمی فوتبالی- در شرايطی كه گفته می شود قرار است دور جديد تمرين سرخ ها از 5 تيرماه آغاز شود، گفته می شود دروازه بان خارجی پرسپوليس ديرتر از سايرين به تمرين ملحق خواهد شد.

به گزارش فوتبالی، رادوشوويچ گلر كروات سرخ ها كه هنوز يك فصل ديگر با پرسپوليس قرارداد دارد، در حال حاضر در مرخصی به سر می برد . اين در حالی است كه شنيده ايم اين گلر كروات درخواست تمديد چند روزه مرخصی اش را داشته است تا ديرتر از ساير نفرات به تمرين ملحق شود. برخی اخبار در خصوص او از اين حكايت دارد كه شايد به خاطر مشكلات ارزی پرسپوليسی ها بخواهند با او اعلام پايان همكاری داشته باشند اما مشكل اينجاست كه اين گلر همچنان تحت قرارداد پرسپوليس است و فسخ يك طرفه قراردادش تبعاتی را برای باشگاه خواهد داشت.


4344

12 نظر