استارت پرسپوليس از مجموعه كاظمی

استارت پرسپوليس از مجموعه كاظمی

وب سايت رسمی فوتبالی- دور جديد تمرينات سرخ ها قرار است از چند روز ديگر در مجموعه شهيد كاظمی استارت بخورد.

به گزارش فوتبالی، طبق اعلام قبلی مسئولان پرسپوليس، تمرين سرخ ها برای فصل جديد از 5 تيرماه در مجموعه شهيد كاظمی آغاز می شود. براين اساس محسن خليلی مدير تيم پرسپوليس اين روزها در جلساتی كه با مسئولان اين مجموعه داشته است، پی گير شرايط اين ورزشگاه برای شروع دور جديد تمرينات پرسپوليس است. براين اساس گفته می شود برخی از بخش های اين مجموعه مورد ترميم و بازسازی قرار گرفته است و برای ميزبانی از پرسپوليس برای دور اول تمرين سرخ ها كاملا آماده است.


4344

18 نظر