آخرین وضعیت برانکو از زبان چلنگر

آخرین وضعیت برانکو از زبان چلنگر

وبسایت رسمی فوتبالی – مترجم سابق برانکو درباره آخرین وضعیت سرمربی پرسپولیس توضیح داد.

به گزارش فوتبالی، رضا چلنگر در گفتگو با سایت فوتبالی درباره ادامه همکاری برانکو با پرسپولیس گفت:" حتما در جریان هستید که او بخشی از مصاحبه دیروز خود با یک سایت کروات درباره آنکه دیگر به ایران برنخواهد گشت را تکذیب کرده منتهی منتظر است تا تکلیف مطالباتش مشخص شود. او فقط نگران پول خودش نیست و باشگاه باید مطالبات سه دستیار برانکو را هم پرداخت کند تا برانکو به تهران بگردد"

از چلنگر درباره خبر دیروز سایت باشگاه پرسپولیس پرسیدیم. اینکه گفته شده باشگاه  پیش پرداخت فصل جدید را به برانکو پرداخت و مطالبات وی در فصل گذشت را نیز تسویه کرده. دوست صمیمی برانکو درباره این موضوع می گوید:" هنوز این اتفاق رخ نداده و برانکو فقط 500 هزار یورو از مطالباتش از پرسپولیس را گرفته است" البته گویا منظور سایت باشگاه پرسپولیس از انتشار خبر مربوطه این بوده که پول برانکو آماده شده و عرب و همکارانش به دنبال پیدا کردن بهترین راه برای پرداخت مطالبات او هستند.

احتمال بازگشت برانکو به پرسپولیس آخرین سوال ما از چلنگر بود. او می گوید:" برانکو قرار بود شماره حسابش را امروز به باشگاه اعلام کند. او وقتی این کار را کرده یعنی مشکلی برای بازگشت ندارد اما اگر مطالباتش پرداخت نشود این احتمال وجود دارد که او دیگر به ایران برنگردد"


1984

74 نظر