کاریکاتور اختصاصی/ درباره صحبت های تکراری مدیریت پرسپولیس درمورد وضعیت برانکو و ماجراهای اخیر! طرح از شهاب جعفرنژاد/ سایت فوتبالی

کاریکاتور اختصاصی/ درباره صحبت های تکراری مدیریت پرسپولیس درمورد وضعیت برانکو و ماجراهای اخیر!   طرح از شهاب جعفرنژاد/ سایت فوتبالی

103 نظر