جایگاه هواداران پرسپولیس تکمیل شد/ ساعت 16 قرار بود درهای ورزشگاه باز شود اما ساعت 14 درهای ورزشگاه تختی جم به روی هواداران پرسپولیس باز شد تا هواداران تیم میهمان جایگاه مشحص شده خود را تکمیل کنند.

جایگاه هواداران پرسپولیس تکمیل شد/ ساعت 16 قرار بود درهای ورزشگاه باز شود اما ساعت 14 درهای ورزشگاه تختی جم به روی هواداران پرسپولیس باز شد تا هواداران تیم میهمان جایگاه مشحص شده خود را تکمیل کنند.

73 نظر