فرشید اسماعیلی که در جریان دیدار استقلال و ماشین سازی مصدومیتش تشدید شده بود، امروز تحت عمل جراحی قرار گرفت. با این حساب، این بازیکن حدود ۲ماه از میادین فوتبال دور خواهد بود.

فرشید اسماعیلی که در جریان دیدار استقلال و ماشین سازی مصدومیتش تشدید شده بود، امروز تحت عمل جراحی قرار گرفت. با این حساب، این بازیکن حدود ۲ماه از میادین فوتبال دور خواهد بود.

122 نظر