وصله کم کاری به دایی و شاگردانش نمی چسبد!

وصله کم کاری به دایی و شاگردانش نمی چسبد!

وب سایت رسمی فوتبالی- شاگردان دایی تا آخرین دقیقه بازی می جنگند و ناامید نمی شوند.

به گزارش فوتبالی، با دخترش نورا هم بازى كند انگيزه و عطش دايى براى بردن فروكش نمى كند. شخصيت برتري طلبى دايي و ميل به پيروزى باعث نشد تيم او پاپس بكشد و حتى تا آخرين دقيقه هم به دنبال امتياز گرفتن از تيم سابقش بود. وصله كم كارى به دايى و جوانانش نمى چسبد. افكار بيمار مشكلاتشان را در جاى ديگرى جستجو كنند.


4344

181 نظر