جنگ تمام عیار در گل و لای؛ پای شماره 1 در میان است/عکس

جنگ تمام عیار در گل و لای؛ پای شماره 1 در میان است/عکس

سه دروازه بان حاضر در اردوی تیم ملی برای تصاحب پیراهن شماره یک از هیچ تلاشی مضایغه نمی کنند.

به گزارش کاپ، در حالی که حدود 48 ساعت تا آغاز بزای تیمهای سوریه و ایران باقی مانده است دروازه بان های تیم ملی در تلاش هستند تا هر طور شده خودشان را به عنوان جایگزین علیرضا بیرانوند در درون دروازه تیم ملی جای دهند.

محمدرضا اخباری، سوشا مکانی و محمدرشید مظاهری هر چه در توان دارند را به نمایش می گذارند. آنها از هیچ چیز هراس ندارند. چشمشان به دهان دن گاسپار است و سپس خودشان را با دایوهای بلند در گل و لای زمین دانشگاه علوم اسلامی سرمبان می غلتاطنند و هیچ ابایی ندارند. 

آنها پس از پایان تمرین امروز از همه خسته تر و ژولیده تر بودند. مثل گلادیاتورهایی که به جنگی تمام عیار رفته اند تا غنیمتی بدست بیاورند. غنیمتی مثل شماره 1 تیم ملی ایران. ولو برای تنها یک بازی...