بازی پارس جنوبی جم و شهرداری آستارا (جام آزادگان، 17 خرداد)

صعود
سقوط