بازی شهرداری آستارا و خیبر خرم آباد (جام آزادگان، 2 اسفند)

اتفاقات

صعود
سقوط