بازی سیرالئون و کومور (دوستانه ملی، 22 آبان)

سیرالئون
0 - 2
پایان
کومور

اتفاقات