بازی اردن و ازبکستان (دوستانه ملی، 20 مهر)

اردن
3 - 0
پایان
ازبکستان