بازی بوروندی و سیشل (دوستانه ملی، 13 شهریور)

بوروندی
8 - 1
پایان
سیشل