بازی کومور و سیشل (دوستانه ملی، 10 شهریور)

کومور
7 - 1
پایان
سیشل