بازی بوسنی و هرزگوین و کویت (دوستانه ملی، 13 شهریور)

اتفاقات

14 شوت‌ 8
5 شوت در چارچوب 3
0 خطا 0
10 کرنر 3
0 آفساید 0
1 کارت زرد 3
0 کارت قرمز 0
0 سیو 0
63 درصد مالکیت توپ 37