بازی سودان و نیجر (دوستانه ملی، 4 شهریور)

سودان
3 - 0
پایان
نیجر