بازی سوئد و ازبکستان (دوستانه ملی، 14 شهریور)

سوئد
2 - 1
پایان
ازبکستان