بازی بحرین و هایتی (دوستانه ملی، 10 شهریور)

بحرین
6 - 1
پایان
هایتی