بازی کامرون و نیجریه (دوستانه ملی، 18 خرداد)

کامرون
0 - 0
پایان
نیجریه

اتفاقات

81′
M. Ako Assomo لی سیلیکی
79′
A. Iwuala احمد موسی
73′
S. Oum Gwet کاستلتو
67′
A. Marcus J. Collins
60′
60′
46′