بازی موریتانی و لیبریا (دوستانه ملی، 21 خرداد)

اتفاقات

59′
D. Babacar (پنالتی گل نشده)