بازی مالت و ایرلند شمالی (دوستانه ملی، 9 خرداد)

اتفاقات

85′
A. Mccalmont J. Thompson
85′
82′
J. Farrugia A. Satariano
73′
L. Boyce J. Jones
73′
S. Ferguson G. Whyte
70′
S. Borg F. Apap
70′
D. Xuereb J. Mbong
62′
D. Charles J. Magennis
61′
J. Degabriele L. Montebello
61′
G. Saville N. McGinn
22′
J. Magennis (پنالتی گل نشده)