بازی نیجر و گامبیا (دوستانه ملی، 15 خرداد)

نیجر
0 - 2
پایان
گامبیا

اتفاقات