بازی گینه و توگو (دوستانه ملی، 15 خرداد)

گینه
0 - 2
پایان
توگو

اتفاقات

10′
K. Laba (پنالتی)