بازی اکوادور و بولیوی (دوستانه ملی، 10 فروردین)

اکوادور
2 - 1
پایان
بولیوی

اتفاقات

82′
W. Chalá F. Martínez
75′
José Sagredo J. Flores
75′
L. Justiniano R. Vaca
71′
D. Díaz Á. Mena
67′
E. Sánchez E. Saavedra
67′
O. Ribera D. Bejarano
67′
C. Melgar J. Arce
60′
59′
L. Campana Romero M. Estrada
46′
R. Ramallo B. Miranda