بازی کنیا و تانزانیا (دوستانه ملی، 25 اسفند)

کنیا
2 - 1
پایان
تانزانیا