بازی ترکیه و آذربایجان (دوستانه ملی، 6 خرداد)

9 شوت‌ 9
7 شوت در چارچوب 5
14 خطا 13
3 کرنر 2
1 آفساید 1
0 کارت زرد 2
0 کارت قرمز 0
4 سیو 5
50 درصد مالکیت توپ 50