بازی قزاقستان و قرقیزستان (دوستانه ملی، 5 فروردین)