بازی اوکراین و قبرس (دوستانه ملی، 17 خرداد)

اوکراین
4 - 0
پایان
قبرس

اتفاقات