بازی انگلیس و اتریش (دوستانه ملی، 12 خرداد)

انگلیس
1 - 0
پایان
اتریش

اتفاقات