بازی پاناما و صربستان (دوستانه ملی، 10 بهمن)

پاناما
0 - 0
پایان
صربستان