بازی اردن و تاجیکستان (دوستانه ملی، 17 بهمن)

اردن
0 - 1
پایان
تاجیکستان