بازی اردن و تاجیکستان (دوستانه ملی، 13 بهمن)

اردن
2 - 0
پایان
تاجیکستان