بازی گواتمالا و Puerto Rico (دوستانه ملی، 7 بهمن)

گواتمالا
لغو
Puerto Rico