بازی ازبکستان و اردن (دوستانه ملی، 27 بهمن)

ازبکستان
2 - 0
پایان
اردن