بازی اردن و لبنان (دوستانه ملی، 4 فروردین)

اردن
1 - 0
پایان
لبنان