بازی مجارستان و اندورا (انتخابی جام جهانی - اروپا، 17 شهریور)

اتفاقات

90′
M. Tamás E. Botka
76′
Alexandre Martinez Joan Cervós
74′
N. Nikolić S. Schön
65′
D. Gazdag آدام ناگ
46′
D. Szoboszlai L. Kleinheisler
46′
D. Salloi R. Sallai
9′
آدام ژالای (پنالتی)