بازی خیرونا و کادیز (جام حذفی اسپانیا، 27 دی)

خیرونا
2 - 0
پایان
کادیز