بازی پورتسموث و آرسنال (جام حذفی انگلیس، 13 اسفند)