بازی El Geish و اسماعیلی (لیگ برتر مصر، 25 فروردین)

El Geish
تعویق
اسماعیلی