بازی اسماعیلی و Masr (لیگ برتر مصر، 19 اسفند)

اسماعیلی
تعویق
Masr