بازی لوگرونیس و کادیز (جام حذفی اسپانیا، 21 دی)

لوگرونیس
1 - 1
(4) پایان (2)
کادیز