بازی وستهام و وست برومویچ (جام حذفی انگلیس، 5 بهمن)