بازی کان و نانسی (جام اتحادیه فرانسه، 22 مرداد)

کان
0 - 1
پایان
نانسی