بازی شهر خودرو و سایپا (لیگ برتر خلیج فارس، 28 اسفند)

شهر خودرو
15:00
سایپا
امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی