بازی سایپا و صنعت نفت آبادان (لیگ برتر خلیج فارس، 9 اسفند)

آیا می‌دانید؟

  • تیم صنعت نفت آبادان در تمامی رقابت ها در 4 بازی اخیر خود بصورت متوالی متحمل شکست شده است.
  • تیم صنعت نفت آبادان در رقابت های لیگ برتر خلیج فارس در 4 بازی اخیر خود بصورت متوالی متحمل شکست شده است.
امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی